Najnowsze Informacje

UFG kontroluje nasze auta

Prawie 50 procent pojazdów bez polisy OC zidentyfikowanych zostało w minionym roku – bez kontroli drogowej – a dzięki sprawdzeniu danych w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych... więcej...

Nowy Rok = Wysokie ceny OC

Nowy Rok rozpoczniemy z wyższymi stawkami za ubezpieczenie OC. Większość towarzystw ubezpieczeniowych podniosła swoje stawki od 10% do 20%Ubezpieczenia Komunikacyjne

Ubezpieczenie OC (również tzw. "TANIE OC"), AC (uszkodzenie auta lub kradzież), NW oraz Assistance

Ubezpieczenie Mieszkań

Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów, zalania, kradzieży, oc w życiu prywatnym

Ubezpieczenie Turystyczne

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą podczas wyjazdu turystycznego lub wyjazdu do pracy

Ubezpieczenie Firmy

Kompleksowe ubezpieczenie firmy od ognia i innych żywiołów, kradzieży z włamaniem, rabunku, oc

FIRMY: